• uk

ГЕОПОЛІТИКА

Головна - Проекти - Визначення - Геополітична характеристика

Сучасне геополітичне становище змушує Україну виробляти у зовнішній регіональній політиці правила відношень. Незалежність України зумовлює гостру потребу геополітичних досліджень із залученням сучасних теоретико-методологічних засад геополітики. Враховуючи особливості сучасної міжнародної системи, геополітичне положення України, вони сприяли б реалізації пріоритетних напрямків зовнішньої політики нашої держави.

Метою статті є з’ясування складових та визначення терміну “геополітика”, а також виявлення факторів, які впливають на оцінку агресивності.

Вперше термін “геополітика” був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Челлена, геополітика – це вчення про державу, як географічний організм, або явище в просторі, тобто вчення про державу, як країну, територію або область.

Геополітика (від грец. geo – Земля, politike – мистецтво управління державою) – наука про географічну зумовленість різних політичних процесів. Само об’єднання слів “гео” і “політика” вказує на істотний зв’язок між географічним простором і політикою держави.

Проведений аналіз дозволяє виділити основні характеристики, які можливо використовувати для опису, аналізу та реалізації геополітики: географічні, демографічні, економічні, кліматичні, релігійні, історичні, політичні, інформаційні, воєнні, етнічно-культурні.

Тобто, геополітична характеристика – це такий чинник, ознака, відносно якої можливо розглядати державу, як єдиний організм і, разом з тим, як політичний простір, відносно (навколо) якого відбуваються певні дії. Тобто, це ті чинники, які можливо використовувати для опису, аналізу та реалізації геополітики, ті ознаки, широкомасштабним та системним впливом на які можливо обумовлювати геополітику держав.

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що за допомогою більш глибинного вивчення  геополітичних характеристик, ми можемо найбільш адекватно здійснити прогноз воєнно-політичної обстановки та в подальшому з більшою точністю дослідити агресивність держав. Тому подальші дослідження з проблем формування і розвитку геополітики держав стануть основою для розробки геополітичної стратегії України з урахуванням глобальних загроз і викликів.